Πληροφορίες και login


Login του καταγεγραμμένου χρήστη

Spot eCampus

Εισάγετε το username και το password για να πραγματοποιήσετε το login


Αναζήτηση δωρεάν πληροφοριών

Spot eCampus

Αναζήτηση δωρεάν πληροφοριών για τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά του eCampus


Χρήσιμες επαφές

Spot eCampus

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματα τους στο: segreteria@uniecampus.it

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματα τους στο : ufficio.master@uniecampus.it

Για διοικητικά ζητήματα επικοινωνήστε στο: amministrazione@uniecampus.it

Για ζητήματα προ-αξιολόγησης επικοινωνήστε στο: sao@uniecampus.it

Για όλα τα άλλα αιτήματα επικοινωνήστε στο: info@uniecampus.it